Lista startowa

Sprawdź, czy jesteś na liście startowej:

Indywidualnie: https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/duocykl-czerwonak/lista 

Sztafety: https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/duocykl-czerwonak/lista-sztafety