Regulamin Duo Cykl Wielkopolska

 1. Cel cyklu:
  – zorganizowanie zawodów rowerowo-biegowych dla amatorów o charakterze sportowym,
  rodzinnym i rekreacyjnym,
  – popularyzacja kolarstwa, biegania i turystyki rowerowej– promowanie regionalnych szlaków, tras,
  – zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
  – integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania
  – połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.
 2. Informacje ogólne
  Witryna internetowa: www.duocykl.pl
  Fanpage: https://www.facebook.com/DuoCykl/
 3. Organizatorzy:Mak Active Tomasz MakowskiAdres: ul. Kościelna 19/66
  60-536 Poznań
  Tomasz Makowski, telefon: 698 050 150
  Stowarzyszenie Jedna Chwila
  Gmina Murowana Goślina
  Gmina Suchy Las
  Gmina Tarnowo Podgórne
  Gmina Skoki
  mail: kontakt@duocykl.pl
 4. Terminy zawodów
  – 7 kwietnia – Zielonka Cross Duathlon
  – 1 czerwca – Tarnowo Podgórne Cross Duathlon
  – 15 września – Skoki Cross Duathlon
  – 13 października – Suchy Las Cross Duathlon
  – 27 października – Binduga Cross DuathlonPartnerzy poszczególnych edycji:
  – 7 kwietnia – Gmina Murowana Goślina
  – 1 czerwca – Gmina Tarnowo Podgórne
  – 15 września – Gmina Skoki
  – 13 października – Gmina Suchy Las
  – 27 października – Gmina Murowana GoślinaWarunki uczestnictwa:
  Duo Cykl Wielkopolska to ogólnodostępny cykl imprez rowerowo-biegowych rozgrywanych na terenie gmin Tarnowo Podgórne, Skoki, Murowana Goślina oraz Suchy Las.
 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. Wysłanie zgłoszenia przez Internet jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami.
 • Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem. Impreza ma charakter otwarty.
 • Prawo udziału w zawodach mają osoby nie posiadające licencji sportowych jak również zawodnicy z licencjami.
 • Zabrania się udziału w Duo Cykl Wielkopolska zawodnikom odbywającym karę zawieszenia przez Polski Związek Kolarski i inne związki sportowe.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 • Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.
 • Każdy uczestnik Duo Cykl Wielkopolska jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.
 • Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Limit uczestników: 240 osób (dla każdej z imprez)5.Opłaty 
  Udział w zawodach Duo Cykl Wielkopolska jest odpłatny. Każdy uczestnik może wykupić udział w całym cyklu zawodów w ramach karnetu lub na start w pojedynczych zawodach. Każdy uczestnik, który wykupi karnet na udział w cyklu otrzyma dodatkowy gadżet w postaci rękawków. Każdy uczestnik, który ukończy min. 4 imprezy otrzyma po ostatniej imprezie koszulkę Finishera.Opłaty i terminy – cały cykl oraz Zielonka Cross Duathlon
  (ważne do dnia lub do osiągnięcia limitu 240)
Do 10.03 Do 23.03 6.04(w dniu imprezy) 8.04 – 15.04
Karnet na cały cykl 279 PLN 279 PLN 249 PLN
Zielonka Cross Duathlon 69(49) PLN 79 PLN 99 PLN

W nawiasie kwota dla zameldowanych w Gminie Murowana Goślina

Opłaty i termin – Tarnowo Podgórne Cross Duathlon
(ważne do dnia lub do osiągnięcia limitu 240)

Do 6.04 Do 7.05 Do 20.05 1.06 (w dniu imprezy)
Tarnowo Podgórne
Cross Duathlon
69(49) PLN 79 PLN 89 PLN 99 PLN

W nawiasie kwota dla zameldowanych w Gminie Tarnowo Podgórne

Opłaty i terminy – Skoki Cross Duathlon
(ważne do dnia lub do osiągnięcia limitu 240)

do 7 maja – 69 PLN
do 1 lipca – 79 PLN
do 3 września 89 PLN
w dniu imprezy 99 PLN

W nawiasie kwota dla zameldowanych w Gminie Skoki

Opłaty i terminy – Suchy Las Cross Duathlon
(ważne do dnia lub do osiągnięcia limitu 240)

Suchy Las Cross Duathlon

do 20 maja 69(49)

do 15 lipca 79 PLN

do 30 września 89 PLN

w dniu imprezy 99 PLN

W nawiasie kwota dla zameldowanych w Gminie Suchy Las

Opłaty i terminy – Binduga Cross Duahtlon
(ważne do dnia lub do osiągnięcia limitu 240)

do 10 czerwca – 69 PLN
do 30 lipca – 79 PLN
do 15 października – 89 PLN
w dniu imprezy – 99 PLN

 

W nawiasie kwota dla zameldowanych w Gminie Murowana Goślina

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów bankowych i wpłat pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie 2 tygodni przed terminem zawodów. Przepisanie pakietu wiąże się z opłatą – 10 PLN.

6.Świadczenia dla zawodników za start w poszczególnych zawodach cyklu

 • pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie organizatora,
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (zrzut śmieci możliwy jest tylko w odległości 100 m od bufetu pod groźbą kary zawodniczej)
 • bufet regeneracyjny na mecie,
 • zabezpieczenie medyczne zawodów,
 • medal za ukończenie zawodów7.Świadczenia dla zawodników za wykupienie karnetu na cały cykl
 • Każdy zawodnik otrzyma rękawki sportowe
 • Każdy zawodnik będzie uczestniczył w klasyfikacji generalnej
 • Każdy zawodnik, który będzie klasyfikowany tzn. ukończy min. 4 zawody cyklu otrzyma koszulkę Finishera
  Każdy zawodnik, który zapisze się indywidualnie na 4 lub 5 imprez i je ukończy zostanie sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej oraz otrzyma koszulkę FinisheraRozmiar rękawków (obwód w bicepsie)
S M L XL
Do 24 cm 25-29 cm 30-34 cm 34-38 cm

Rozmiar koszulek

8. Pomiar czasu
Podczas zawodów obowiązuje pomiaru czasu biegu i przejazdu zawodników wraz z czasem w strefie zmian.
Pomiar czasu jest prowadzony w formie elektronicznej przez firmę PlusTiming.
Zawodnik otrzymuje dwa numery startowe.
Numer startowy należy umieścić na koszulce z przodu oraz z przodu na rowerze.

9. Program zawodów (oprócz zawodów w Tarnowie Podgórnym i Binduga Cross Duathlon)
godz. 08:00 – 9:30 – zapisy w Biurze Zawodów,
godz. 08:30 – 10:00 – ustawianie rowerów w strefie zmian,
godz. 10:00 – odprawa techniczna,
godz. 10:30 – Start Zawodów,
godz. 13:00 – Ostatni zawodnik na mecie w limicie czasu,
godz. 13:00 – 14:00 Dekoracja,

Tarnowo Podgórne Cross Duathlon
godz. 10:00 – 11:30 – zapisy w Biurze Zawodów,
godz. 11:00 – 12:05 – ustawianie rowerów w strefie zmian,
godz. 11:45 – odprawa techniczna,
godz. 12:15 – Start Zawodów,
godz. 15:00 – Ostatni zawodnik na mecie w limicie czasu,
godz. 15:00 – 15:30 Dekoracja,

Binduga Cross Duathlon
godz. 08:00 – 9:30 – zapisy w Biurze Zawodów,
godz. 08:30 – 10:00 – ustawianie rowerów w strefie zmian,
godz. 10:00 – odprawa techniczna,
godz. 10:30 – Start Zawodów,
godz. 13:30 – Ostatni zawodnik na mecie w limicie czasu,
godz. 13:30 – 14:00 Dekoracja,

10.Dystans
Zielonka Cross Duathlon będzie rozgrywany na dystansie:
Bieg ~~ 4,8 km
Rower ~~ 15 km
Bieg ~~ 2,7 km
Limit czasu wynosi 2 godziny i 30 minut

Tarnowo Podgórne Cross Duathlon:
Bieg – 7,5 km
Rower – 13 km
Bieg – 3 km
Limit czasu wynosi: 2 godziny i 45 minut

Skoki Cross Duathlon
Bieg – 5 km
Rower – 14,5 km
Bieg – 2,5 km
Limit czasu  wynosi 2 godziny i 30 minut

Suchy Las Cross Duathlon
Bieg – 5 km
Rower – 15 km
Bieg – 2,5 km
Limit czasu – wynosi 2 godziny i 30 minut

Binduga Cross Duathlon
Bieg – 5 km
Rower – 20 km
Bieg – 3 km
Limit czasu – wynosi 3 godziny

11. Trasa
Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach.
Trasy biegowe i rowerowe będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych oraz taśm foliowych. Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy. Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora – 698 050 150, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.

12. Zasady fair-play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.

13. Klasyfikacje zawodów.
W kategorii OPEN sklasyfikowani będą trzej zawodnicy z najkrótszymi łącznymi czasami. Oddzielnie OPEN KOBIETY i OPEN MĘŻCZYŹNI.

14. Klasyfikacja cyklu
By zostać sklasyfikowanym w Duo Cyklu Wielkopolska należy ukończyć min. 4 z 5 imprez należących do cyklu w danym roku kalendarzowym. Klasyfikacja będzie przeprowadzana na bieżąco po każdej z imprez. O miejscu będzie decydowała suma punktów za miejsca zdobyte na każdej z imprez, gdzie miejsce oznacza liczbę punktów. Uczestnik, który zgromadzi najmniej punktów w 4 (najlepszych) startach wygrywa klasyfikację generalna. W przypadku takiej samej liczby punktów decydująca jest większa liczba lepszych miejsc. Klasyfikacje męską oraz damska będą przeprowadzane osobno.

15. Kategorie wiekowe (poszczególnych zawodów)
Podczas Duo Cyklu Wielkopolska obowiązują następujące kategorie wiekowe:
Kobiety:
K1 – od 16 do 25 lat,
K2 – od 26 do 35 lat,
K3 – od 36 do 45 lat,
K4 – 46 lat i powyżej
Mężczyźni:

M1 – od 16 do 25 lat,
M2 – od 26 do 35 lat,
M3 – od 36 do 45 lat,
M4 – 46 lat i powyżej

Do zaliczenia do kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia

Sztafety: (tylko Skoki Cross Duathlon)
Klasyfikacja OPEN w trzech kategoriach:
-Męska
-Miks
-Damska

16. Trofea i nagrody.(poszczególnych imprez)
Na rozgrywanych zawodach zostaną wręczone trofea sportowe

 • w kategoriach OPEN
 • w każdej kategorii wiekowej
  Nagrody w kategorii open i kategoriach wiekowych nie dublują się.

17. Klasyfikacje OPEN Duo Cykl Wielkopolska 2019.

Oddzielnie będzie prowadzona kategoria OPEN KOBIET oraz OPEN MĘŻCZYZN. Sklasyfikowany będzie każdy zawodnik, który ukończy dowolne 4 z 5 imprez cyklu.

Kategorie wiekowe DuoCykl Wielkopolska 2019
W DuoCykl Wielkopolska 2019 nagradzani będą również zawodnicy w kategoriach wiekowych.
Trofea zdobędą najlepsze 3 osoby w kategoriach:

Kobiety:

K1 – od 16 do 25 lat,
K2 – od 26 do 35 lat,
K3 – od 36 do 45 lat,
K4 – 46 lat i powyżej

Mężczyźni:

M1 – od 16 do 25 lat,
M2 – od 26 do 35 lat,
M3 – od 36 do 45 lat,
M4 – 46 lat i powyżej

18.Ruch drogowy
Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

19. Kary
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie,
 • kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): od 2 do 20 minut

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny wraz z Organizatorem.
20. Protesty
Protesty można składać przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników do sędziego głównego. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

21. Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów. Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja, straż miejska i straż pożarna oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. Na trasie zawodów mogą występować strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne (zrzut śmieci max. w odległości 100 m od bufetów). W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

22. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników cyklu Duo Cykl Wielkopolska będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia imprezy, wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców, w celu przygotowania wyników, promocji imprezy oraz w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Duo Cykl Wielkopolska obejmuje także opublikowanie listy wyników z uwzględnieniem imienia i nazwiska, rocznika urodzenia, nazwy klubu i miejscowości uczestnika biorącego udział w imprezie.

Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do zawodów uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

23.Uwagi końcowe

 

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Zawodów. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Duo Cyklu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania zawodów podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność;

Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Zawodach;

Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach;

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.

Wyniki zawodów będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie internetowej organizatora, a dla osób które podczas zgłoszeń podały numer telefonu komórkowego w formie sms – po zakończeniu zawodów.

Organizator Duo Cykl Wielkopolska zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów;

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

IMPREZY SĄ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY MUROWANA GOŚLINA, TARNOWO PODGÓRNE, SKOKI ORAZ SUCHY LAS.